ได้รับคัดเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์TTM
ได้รับคัดเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์TTM
บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark หรือTTM) เป็นระยะ เวลา 3 ปี  ครั้งที่ 3/2557 ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตผ้าเย็น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2560 เมื่อวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557  คุณณพล  บุญญาภิภัทร ผู้จัดการทั่วไป  ได้ร่วมงานเพื่อเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร และเข้าร่วม ฟังการเสวนาหัวข้อ “ Thailand Trust Mark คุณค่าสินค้าไทย จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ”           ณ ห้องแกรนด์ฮอลส์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ซึ่งในโครงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark 

 
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us