ถวายทุนวัดจากแดง
ถวายทุนวัดจากแดง
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คุณเภาลีนา บุญญาภิภัทร กรรมการผู้จัดการ และคุณณพล บุญญาภิภัทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด ได้มีกุศลจิตศรัทธาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 26 รูป พร้อมทั้งถวายเครื่องสังฆทาน เพื่อเป็นการช่วย อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ทางด้านปัจจัยสี่ และได้อุทิศตนศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและนำธรรมนั้นออกมาเผยแผ่ชี้นำทางให้กับสังคม และเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป
 
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us